Activiteitenkalender

Activiteitenkalender 2018-2019 

Let op: er kunnen verschuivingen optreden in deze activiteitenkalender. Die worden via deze website en via brieven of nieuwsbrieven bekend gemaakt. 

De invulling van de thema-avond voor de ouders is mede afhankelijk van actuele ontwikkelingen en onderwerpen. 

U wordt tijdig over de invulling geïnformeerd. 

De data van de mondelinge examens VMBO en HAVO, evenals de datum van de uitreiking van de IVIO-certificaten, VMBO- en HAVO-certificaten en diploma's worden later bekend gemaakt via de VSO-nieuwsbrief. Wij zijn hierin afhankelijk van de Staatsexamencommissie. 

Augustus

 

27-8-2018 en 28-8-2018

VSO: Startdagen

September

 

10-9-2018

Ouders: Informatie-avond (VSO locatie Steenwijklaan; SO locatie Melis) 19.30-21.30 uur

Oktober

 

1-10-2018 t/m 5-10-2018         

3-10-2018 t/m 12-10-2018                              

SO: Oudervertelgesprekken

SO: Kinderboekenweek

November

 

1-11-2018

8-11-2018

Ouders: Thema-avond 19.30-21.30 uur

SO: Nationaal schoolontbijt

December

 

5-12-2018       

10-12-2018 t/m 11-1-2019

19-12-2018

20-12-2018      

SO: Sinterklaas

SO: Cito ronde 1

SO: Kerstfeest

VSO: Kerstfeest

Januari

 

                    

 

Februari

 

4-2-2019 t/m 15-2-2019              

19-2-2019

VSO: Rapport- en OPP-besprekingen

VSO: Ouders en leerlingen: Gesprekken profielkeuze en rapporten (19.00-21.00 uur)

Maart

 

7-3-2019          

4-3-2019 t/m 8-3-2019

Ouders en leerlingen VSO: Wall of Fame

Ouders SO: Gesprekken over ontwikkelingsperspectieven

April

 

1-4-2019

12-4-2019

16-4-2019 en 17-4-2019

17-4-2019                      

SO: BST-Sportdag

SO: Lentefeest of Koningsspelen

SO: IEP-toets

Ouders: Thema-avond (19.30-21.30 uur)

Mei

 

9-5-2019 t/m 23-5-2019

10-5-2019

13-5-2019 t/m 29-5-2019

VSO: Periode centraal schriftelijk eindexamen VMBO TL/HAVO

SO: Schoolreis groepen 1/2 tm 3

SO: 2de CITO-periode

Juni

 

7-6-2019

VSO: Sportdag

Juli

 

1-7-2019 t/m 4-7-2019

8-7-2019 t/m 19-7-2019

10-7-2019

11-7-2019

15-7-2019

16-7-2019

Hangt af van planning landelijke examens

SO: Oudergesprekken OPP

VSO: OPP-gesprekken

SO: Meesters en juffendag groepen 1/2 t/m BBa 

Ouders en leerlingen SO: Afscheidsavond BBc

SO: Kennismaken nieuwe groepen

SO: Meesters en juffendag BBc

VSO: Diploma-uitreiking