Activiteitenkalender

Activiteitenkalender 2017-2018

 

Let op: er kunnen verschuivingen optreden in deze activiteitenkalender. Die worden via deze website en via brieven of nieuwsbrieven bekend gemaakt. 

De invulling van de thema-avond voor de ouders is mede afhankelijk van actuele ontwikkelingen en onderwerpen. 

U wordt tijdig over de invulling geïnformeerd. 

De data van de mondelinge examens VMBO en HAVO, evenals de datum van de uitreiking van de IVIO-certificaten, VMBO- en HAVO-certificaten en diploma's worden later bekend gemaakt via de VSO-nieuwsbrief. Wij zijn hierin afhankelijk van de Staatsexamencommissie. 

Augustus

 

21-8-2017 en 22-8-2017

VSO: Startdagen

September

 

11-9-2017

Ouders: Informatie-avond (VSO locatie Steenwijklaan; SO locatie Melis) 19.00-21.00 uur

Oktober

 

2-10-2017 t/m 6-10-2017          

4-10-2017 t/m 13-10-2017

26-10-2017                               

SO: Oudervertelgesprekken

SO: Kinderboekenweek

Ouders: Thema-avond (19.00-21.00 uur)

November

 

20-11-2017

24-11-2017

SO: NIO-toets

VSO: Filmavond

December

 

5-12-2017        

21-12-2017       

SO: Sinterklaas (ochtend)

SO en VSO: Kerstfeest

Januari

 

10-1-2018 t/m 26-1-2018

15-1-2018                                

SO: 1ste CITO-periode

Ouders SO: adviesgesprekken uitstromers

Februari

 

1-2-2018                    

15-2-2018

VSO: Rapporten mee

Ouders en leerlingen VSO: Gesprekken profielkeuze en rapporten (19.00-21.00 uur)

Maart

 

8-3-2018          

26-3-2018 t/m 29-3-2018

Ouders en leerlingen VSO: Wall of Fame

Ouders SO: Gesprekken over ontwikkelingsperspectieven

April

 

3-4-2018  

6-4-2018        

18-4-2018 en 19-4-2018

18-4-2018                                

VSO: Start centraal schriftelijk eindexamen VMBO basis/kader

VSO: Schoolfeest Dance for Life (19.30-22.30 uur)

SO: IEP-toets

Ouders: Thema-avond (20.00-21.30 uur)

Mei

 

14-5-2018 t/m 29-5-2018

16-5-2018 t/m 1-6-2018

VSO: Periode centraal schriftelijk eindexamen VMBO TL/HAVO

SO: 2de CITO-periode

Juni

 

1-6-2018          

11,12 en 13-6-2018

25-6-2018 t/m 29-6-2018

SO: Schoolreis groepen 1/2 en MBa

Schoolreis andere groepen wordt nog gepland

Ouders SO: eindgesprekken uitstromers

Ouders SO: oudergesprekken

Juli

 

4-7-2018

5-7-2018

9-7-2018

11-7-2018

13-7-2018

SO: Meesters en juffendag groepen 1/2, BBa en BBb

Ouders en leerlingen SO: Afscheidsavond BBc

SO: Kennismaken nieuwe groepen

SO: Meesters en juffendag BBc

VSO: Diploma-uitreiking