Algemene gegevens

NAW-gegevens
SO De Piramide

Melis Stokelaan 1189
2541 GA Den Haag
070-3666587
info@hmsdepiramide.nl www.sovsodepiramide.nl

 

VSO Piramide College
Steenwijklaan 30
2541 RL Den Haag
070-2181307
info@hmsdepiramide.nl www.sovsodepiramide.nl

Directie
Dick Rensen, algemeen directeur

Hanneke Korevaar, locatiedirecteur SO De Piramide
Loes Aarts, locatiedirecteur Piramide College

Stichting De Haagse Scholen
De Piramide is onderdeel van:

Stichting De Haagse Scholen (DHS) voor primair en speciaal openbaar onderwijs.
Postbus 61454,
2506 AL Den Haag
Scheveningseweg 60,
2517 KW Den Haag
tel: 070-3065200 www.dehaagsescholen.nl

Raad van Toezicht van DHS
:

de heer mr. N.P. Geelkerken (voorzitter)
mevrouw mr. C.J. Kloosterman (plv. voorzitter)
de heer A.F. Westerhof (secretaris)
mevrouw E.D.C.M. Lambrechts (lid)
de heer M. Schoon (lid)

Het College van Bestuur van DHS:
de heer W. Hendricks
de heer J.D.H.M. Willenborg