Personeel

Medewerkers

 

 

 

Onze leerlingen hebben recht op goed onderwijs en professionele ondersteuning. Om dit te kunnen bieden, hebben wij een breed georiënteerde groep medewerkers en werken wij intensief samen met Sophia Revalidatie en andere ketenpartners. Zoveel mogelijk onderwijstijd is daarbij ons uitgangspunt. Onze medewerkers gaan altijd uit van de mogelijkheden van de leerlingen, bieden de leerlingen structuur en ondersteuning en zijn creatief in het bedenken van oplossingen. Zij hebben veel kennis over beperkingen en ziektes en de gevolgen daarvan voor het volgen van onderwijs. Voortdurende professionalisering en scholing vinden wij belangrijk.
Elke medewerker is verbonden aan één van de vijf teams, t.w. de leraren s.o., de leraren v.s.o., onze ambulante begeleiders, de onderwijsassistenten en de ondersteuning (verpleegkundige, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, administratie, ICT-beheerder en de conciërges. In elk team wordt de kwaliteit bewaakt en verbeterd en wordt de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden gepland, geëvalueerd en bijgesteld.

 

Logopedisten, fysiotherapeuten en ergotherapeuten van Sophia Revalidatie verlenen onderwijsondersteuning. Daarnaast geven zij revalidatiebehandelingen op voorschrift van de revalidatiearts. 
Een aantal specifieke deskundigen begeleidt de school in haar ontwikkeling van het onderwijs.

 

Alle medewerkers zijn in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag), afgegeven door het Ministerie van Justitie. De school verlangt ook een VOG van vrijwilligers, stagiaires en andere personen die met regelmaat werkzaamheden in de school verrichten. 

 

 

Download: foto schoolteam 2016-2017 (pdf)

 

Directie

toelichting 

Dick Rensen

directeur 

Hanneke Korevaar 

locatie-directeur s.o. De Piramide 

Loes Aarts

locatie-directeur v.s.o. Piramide College

 

 

Interne Begeleiding 

 

Gepke Emans 

s.o. 

Sandra Polak 

v.s.o. 

 

 

Zorgcoördinatie 

 

Karin Nijhuis

s.o.

Marja Seijsener 

v.s.o. 

 

 

Leraren bewegingsonderwijs

 

Patricia de Haan

 

Sanne van Hattum

 

 

 

Team leraren s.o. 

 

Nathalie van Barneveld 

tevens leraar v.s.o. 

Sanne Beekhuis 

 

Liesbeth Davids

 

Cindy Dulfer

tevens lid medezeggenschapsraad 

Erwin van Crugten

 

Barbara Kardol

 

Hanneke Korevaar 

tevens teamleider 

Lida Kouwenhoven 

 

Merel Lens 

 

Marjolein Zwagerman

tevens ambulant begeleider

Cindy van der Marel 

 

Marcella Nijbacker 

 

Eveline Schoorl 

 

 

 

Team leraren v.s.o. 

 

Loes Aarts 

tevens teamleider 

Dorine Altena

 

Nathalie van Barneveld

tevens leraar s.o.

Nelleke Hartog 

 

Rolita Boldewijn 

 

Georgette van Dijke

 

Marianne van Grol

 

Petra van der Graaf

 

Esther Hardeveld o/g Kleuver   

 

Jacqueline Grul 

 

Karin Huiskens 

 

Cathy Goose 

 tevens voorzitter Medezeggenschapsraad

Sander Michon

 

Tamyra Meesters

 

Annelies Nieuwland

 

Ingrid Schouwenaar

 

David van Woerden

 

 

 

 

 

Team ambulante begeleiding 

 

Janny Vinke 

teamleider ambulante begeleiders 

Marijke Princen 

tevens lid medezeggenschapsraad 

Suzanne de Roos 

 

Ruud van Soeren 

 

Mirjam Wentink 

 

Ilona van Vliet

 

Marjolein Zwagerman

tevens leraar s.o.

 

 

Verpleegkundige

 

Gertie Jansma

 

 

 

Team onderwijsassistenten 

 

Carolien Zoutendijk 

tevens teamleider 

Anke Hartog 

 

Milena Hofman 

 

Nicolien Brussee 

 

Cindy van Eijk

 

Marije Wabeke

 

Petra Verhage

 

Emel Tas 

 

Jetty Wildschut 

 

Marina Schotten

 

José Bontenbal

 

Patricia Letterie

 

Tineke Erberveld

 

 

 

Secretariaat

 

Karin Claassen

 

Angèl van der Berg 

 

Petra Roetman 

 

 

 

ICT-beheer

 

Sjoerd Teerink 

 

 

 

Conciërges

 

Willem Schouten 

s.o.

Dennis Brusse

v.s.o.