Calamiteiten

Contact bij calamiteiten
Bij calamiteiten buiten schooltijd kunt u contact opnemen met het schoolbestuur en/of een bericht sturen aan onze school.

U kunt dat doen in de volgende situaties:
- Bij een ernstig incident (inbraak, brand) in of aan de gebouwen van het Piramide College of SO de Piramide.
Bel altijd eerst 112.
- Wanneer u een zeer ernstige situatie wilt melden in verband met de gezondheid van één van onze leerlingen.
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Schoolbestuur De Haagse Scholen, 070-3065200 of:
info@dehaagsescholen.nl

(V)SO De Piramide buiten schooltijd:
calamiteiten@hmsdepiramide.nl