Groep BB C 2017-2018

Welkom op de site van groep BBC

In groep BBC zitten de volgende kinderen: Bashar, Charlotte, Reshano, Erwin, Sydney, Alisha, Marien, Eche, Ciyan, Duco & Romy

 

Op deze pagina zullen wij over allerlei dingen op school verslag doen. 

 

Augustus 2017:

De vakantie is voorbij en we zijn weer begonnen! De eerste schoolweek zit er alweer op.

Op deze website zullen we af en toe verslag doen van wat er in de klas gebeurt en waar we mee bezig zijn. Deze week zijn we alweer gestart met rekenen, spelling, taal en ook andere vakken. We hebben er heel veel zin in om er samen met de kinderen een fantastisch, gezellig, bijzonder en leerzaam jaar van te maken! 

Groetjes van Tineke & Erwin

 

 

September 2017:

 

Komende periode zijn er diverse activiteiten waar u als ouder c.q. verzorger wellicht rekening mee dient te houden:

18-09: margedag

20-09: Johan Cruijff Foundation

           (de kinderen moeten rond 17:00 uur worden opgehaald)

02-10: start oudervertelgesprekken

            (informatie volgt)

04/13-10: Kinderboekenweek

05-10: Staking onderwijspersoneel

           (zelf opvang regelen voor de kinderen)

 

 

 

HUISWERK

 

  • 15 minuten per dag lezen, uit een lees- of informatieboek (of iets anders wat je leuk vindt om te lezen) en graag voorlezen aan je ouders, broer, zus, vrienden, vriendinnen, oma, opa... 

  • Spelling, kijk eens op internet: www.bloon.nl. Verder: stencilpakket werkwoordspelling (woensdag).

  • Rekenen, kijk eens bij www.tafeltjesleren.nl

  • Begrijpend lezen: iedere dinsdag instructie en huiswerk; dit mioet voor de volgende dinsdag ingeleverd zijn.

 

  • Topografie (maandag mee naar huis, vrijdag toets).