Prikbord

Afwezig

Mw. Loes Aarts en mw. Georgette van Dijke zijn maandag 12 november afwezig.
Mw. Jacqueline Grul is woensdag 21 november vanaf 10.30 uur afwezig.
Mw. Marianne van Grol en mw. Sandra Polak zijn woensdag 28 november afwezig.

Ziekmelding

Mw. Marianne van Grol

Roosterwijziging
 

Maandag 12 november
2e lesuur Ne leerlingen
3e lesuur V1/2 Ne/ Studieuur
4e lesuur V3 Ne. Studieuur
4e lesuur V2 LOB Esmahan vervangt de les
5e lesuur 1e jaars LOB Esmahan vervangt de les.
6e lesuur Ne leerlingen, studieuur in eigen groep
&e lesuur Vha. Deze les valt uit. Leerlingen met toestemiming mogen naar huis.
7e lesuur V3 LOB, deze les valt uit. Leerlingen met toestemming mogen naar huis. 

Examennieuws
Op deze website bij ouderberichtgeving kunt u de powerpoints vinden van de informatieavond van 1 november 2018 voor examenkandidaten. Waaronder het examenboekje 2019. Houd rekening met mogelijke afname van examens in de vakantieperiodes.
Bij ouderberichtgeving vindt u ook het examenrooster 2019 voor het eerste tijdvak. Tevens vindt u daar voor de leerlingen van het derde leerjaar vmo bbl en vmbo kbl het PTA 2018-2020. In het PTA staat omschreven aan welke eisen de leerling moet voldoen om het beroepsgerichte examen programma voldoende af te sluiten. 
U kunt daar ook  voor de schoolverlaters een overzicht vinden van de open dagen MBO en HBO.

Mededelingen
Extra studiemiddagen.  Donderdag 15 november en donderdag 29 november zijn extra studiemiddagen voor het team. De leerlingen zijn om 12.10 uur vrij.

De lessen Project MIJ voor Vha zijn 20 november, 22 november, 4 december, 6 december, 11 december 13 december en 20 december. De lessen zijn het 6e of 7e lesuur.

De lessen zijn Project MIJ voor V3 zijn 9 november, 20 november, 4 december, 11 december en 18 december. De lessen zijn het 5e of 6e lesuur.

Vrijdag 7 december zijn de V1 leerlingen voor het vak Science op excursie naar NEMO in Amsterdam. 

Ziek melden
Ziek melden. Is uw zoon/dochter ziek, bel dan voor 8.00 uur de administratie van de school om uw zoon/dochter ziek te melden. Wanneer uw zoon/dochter de eerstvolgende schooldag na het weekend nog ziek is, wordt u verzocht om weer te bellen, zodat wij weten waarom uw zoon/dochter niet op school kan komen.

Magister
Stuur een email naar Ben van den Broek wanneer je als ouder/verzorger of leerling geen toegang (meer) hebt tot Magister. Het emailadres is b.vandenbroek@hmsdepiramide.nl. 

Stages

Michael Straver, leraar wiskunde in opleiding loopt dit schooljaar stage op onze school.

Renate Robijn, leraar biologie in opleiding loopt dit schooljaar stage op onze school. 

Esmahan Bilici, leraar omgangskunde in opleiding loopt dit schooljaar nog t/m oktober stage op onze school.