Prikbord

Afwezig.
Mw. Marianne van Grol id maandag 23 oktober het 3e t/m 7e lesuur uitgeroosterd i.v.m. een workshop ter voorbereiding van de thema avond voor ouders/verzorgers.
Mw. Cathy Goose is donderdag 24 oktober het 6e lesuur afwezig.
Mw. Patricia de Haan is donderdag 26 oktober en donderdag 23 november afwezig.

Ziekmelding
Mw. Petra v.d. Graaf
Mw. Jacqueline Grul

Roosterwijziging 

Vrijdag 13 oktober

Geen

De herfstvakantie is van maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober. Maandag 23 oktober beginnen de lessen weer. Een fijne herfstvakantie gewenst!

Mededelingen
Donderdag 26 oktober van 19.00- 21.00 uur is er een themavaond voor ouders/verzorgers. Een van de onderwerpen is Sociale media op school en thuis. U bent van harte welkom. Op de homepage kunt u de uitnodiging downloaden.

De link naar Magister is piramide.magister.net

Ouders/verzorgers denken jullie aan de ouderbijdrage. Deze is 20 euro.

Stages
Dit schooljaar loopt Renate Robijn, leraar in opleiding voor het vak biologie, stage op onze school.
Dit schooljaar loopt Sosan Azizi, leraar in opleiding voor het vak wiskunde en het vak rekenen, stage op onze school.
Dit schooljaar loopt Tim de Weert, leraar in opleiding voor het vak Engels,  stage op onze school.
Dit schooljjaar loopt  m.i.v. 11 oktober Esmahan Bilici, leraar in opleiding voor het vak omgangskunde,  stage op onze school.