Decanaat

Van harte welkom op de pagina van het decanaat!

Mijn naam is Georgette van Dijke. Sinds 2010 ben ik werkzaam op De Piramide als decaan. Sommigen van u zullen zich afvragen, wat is de taak van een decaan nu eigenlijk precies? Op deze pagina kunt u hier meer informatie over vinden.

Nieuws
Op donderdag 16 november heeft de school een ouderavond georganiseerd voor de ouder/verzorgers van het Uitstroomprofiel Arbeid, de A1 en de A2 klassen. De presentatie vindt u hier. 

De lob lessen
De decaan initieert  en coördineert activiteiten in het kader van loopbaanoriëntatie en –begeleiding (lob). Op De Piramide gebeurt dit in de vorm van lob-lessen.
In het eerste leerjaar gaan de leerlingen tijdens deze lessen op onderzoek naar datgene waar ze goed in zijn en dat wat zij belangrijk vinden; hun kwaliteiten en motieven.
In het tweede leerjaar gaat het vooral om de verschillende beroepen die er zijn, de opleidingen die hierbij horen en of deze passen bij de kwaliteiten, motieven en de beperking van de leerling. Dit noemen we loopbaansturing. Ook onderzoeken we het netwerk van de leerling.
In het derde leerjaar gaan de leerlingen een week op snuffelstage. Hierdoor werken ze aan hun werkexploratie.

Informatie en advies
Een andere belangrijke taak van de decaan is het geven van informatie en advies over studie- en beroepsmogelijkheden, onderwijssoorten, profielen en vakkenpakketten. De decaan werkt hierbij nauw samen met de intern begeleider en de zorgcoördinator. Indien nodig kan er een beroepskeuze- en interessetests bij de leerling worden afgenomen.

De overstap naar arbeid, mbo of hbo
De decaan wordt vaak ingeschakeld wanneer de leerling de overstap maakt naar arbeid, mbo of hbo. De decaan heeft hierbij een informerende en adviserende rol.
De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor aanmelding in het doelgroepregister wanneer de leerling naar arbeid gaat, of de inschrijving bij een vervolgopleiding.
Het inschrijven voor een mbo opleiding moet plaatsvinden vóór 1 april in het jaar van uitstroom.
Het inschrijven voor een hbo opleiding moet plaatsvinden vóór 1 mei in het jaar van uitstroom. Wanneer het een inschrijving betreft voor een opleiding waarbij een numerus fixus (opleiding met een maximaal aantal plaatsen) wordt gehanteerd, moet de leerling zich voor 15 januari inschrijven (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/deadline-aanmelden-opleiding-hogeschool-of-universiteit

Op deze pagina wordt u op de hoogte gehouden van belangrijke mededelingen, veranderingen en vindt u onder andere de open dagen.
Voor vragen ben ik dagelijks bereikbaar via de mail g.vandijke@hmsdepiramide.nl

Open dagen MBO
Voor (bijna) schoolverlaters is het leuk en slim om open dagen te bezoeken. Naast het oriënteren op de verschillende opleidingen is ook het proeven van de sfeer op een school belangrijk. In dit overzicht staan een aantal scholen en hun open dagen vermeld. Indien u een van de open dagen wilt bezoeken is het verstandig via de officiële website van de school te controleren of de data kloppen en of er geen wijzigingen hebben plaatsgevonden.

ROC Mondriaan
ROC Mondriaan heeft zeer veel verschillende voorlichtingen. Een aantal hiervan staan hieronder uitgelicht. Via de link www.rocmondriaan.nl/agenda kunt u alle voorlichtingsmomenten bekijken.

Wat

Wanneer

Hoe laat

Waar

Mondriaan markt

24 oktober 2017

16.00 – 20.00 uur

Leeghwaterplein

Open dag

24 november 2017

15.00 – 21.00 uur

Meerdere locaties

Open dag

26 januari 2018

15.00 – 21.00 uur

Meerdere locaties

Open dag

27 januari 2018

10.00 – 14.00 uur

Meerdere locaties

Techniek markt

13 februari 2018

16.00 – 20.00 uur

Tinwerf 24


MBORijnland
Sinds 1 september jl. zijn ROC Leiden en het ID college gefuseerd. De naam is gewijzigd in MBORijnland. Op dit moment hebben beiden scholen nog een aparte website. Voor het ID college staan de open dagen op
www.idcollege.nl/open-dagen-en-info-uren#kalender
Op dit moment staan de open dagen (nog) niet op de website van ROC Leiden vermeld.

Wat

Wanneer

Hoe laat

Waar

Open dag

6 november 2017

16.00 – 20.00 uur

Meerdere locaties

Open dag

2 februari 2018

14.00 – 18.00 uur

Meerdere locaties

Open dag

3 februari 2018

10.00 – 14.00 uur

Meerdere locaties


Albeda College
(www.albeda.nl/opendagen)

Wat

Wanneer

Hoe laat

Waar

Open dag

9 november 2017

Tijden volgen

Meerdere locaties

Open dag

19 januari 2018

Tijden volgen

Meerdere locaties

Open dag

20 januari 2018

Tijden volgen

Meerdere locaties

Open dag

15 maart 2018

Tijden volgen

Meerdere locaties


MBO Maasland
Deze school richt zich vooral op dierzorg, paardenhouderij en groene beroepen als hovenier (www.lentiz.nl/mbo-maasland/nieuwe-studenten/open-dagen).
Op dit moment heeft de school de open dagen nog niet op de website staan.


Open dagen HBO

De Haagse Hogeschool

Wat

Wanneer

Hoe laat

Open dag

4 november 2017

10.00 – 14.00 uur

Open dag

3 februari 2018

10.00 – 14.00 uur

Open dag

6 april 2018

16.00 – 20.00 uur

Je moet je inschrijven voor het bezoeken van de open dag
(https://www.dehaagsehogeschool.nl/studie-kiezen/hulp-bij-studiekeuze/open-dag)


Hogeschool Leiden

Wat

Wanneer

Hoe laat

Open dag

28 oktober 2017

10.00 – 14.00 uur

Open dag

16 december 2017

10.00 – 14.00 uur

Open dag

10 februari 2018

10.00 – 14.00 uur

Open dag

21 april 2018

10.00 – 14.00 uur

Je moet je inschrijven voor het bezoeken van de open dag
(https://www.hsleiden.nl/opleiden/bacheloropleidingen/open-dagen)


Hogeschool Rotterdam

Wat

Wanneer

Hoe laat

Open dag

11 november 2017

10.00 – 14.00 uur

Open dag

9 december 2017

10.00 – 14.00 uur

Open dag

10 februari 2018

10.00 – 14.00 uur

Open middag/avond

14 maart 2018

16.00 – 20.00 uur

Open middag/avond

5 april 2018

16.00 – 20.00 uur

Je moet je inschrijven voor het bezoeken van de open dag
(https://www.hogeschoolrotterdam.nl/voorlichting/hulp-bij-studiekeuze/open-dag/


Belangrijke data voor de leerlingen van De Piramide

Wat

Voor wie

Wanneer

Waar

Spots on Jobs

2e, 3e en 4e jaars

17 en 18 januari 2018

De Opera

Snuffelstage

3e jaars lob

5 tot en met 9 maart

Stageplek

The Wall of Fame

1e en 2e jaars lob

8 maart 2018

School

Spots Special

A1 en A2

15 maart 2018

De Opera