Klachten

Bespreekbaar maken van klachten
Waar veel mensen samen leren en werken, kunnen er fouten worden gemaakt.
Het kan voorkomen dat u als ouder zoveel last van zo'n fout ondervindt, dat u het op school bespreekbaar wilt maken.
Wij verzoeken u zo’n gesprek in eerste instantie te voeren met de betrokken medewerker.
Vaak zal blijken dat de medewerker de door u opgemerkte fouten naar tevredenheid kan verklaren en/of samen met u knelpunten wegneemt en tot oplossingen komt.
Wanneer zo'n overleg niet het gewenste resultaat oplevert, verzoeken wij u contact op te nemen met de betrokken teamleider.

Teamleiders
mevrouw C. Zoutendijk (assistenten)
mevrouw H. Korevaar (leraren SO)
mevrouw L. Aarts (leraren VSO)

Wanneer dat overleg ook niet tot tevredenheid stemt kunt u er, afhankelijk van de aard van de klacht, voor kiezen een gesprek aan te vragen bij de directie of bij een van onze contactpersonen op school.

Soms gebeurt er iets waar u, maar ook een leerling of een medewerker, graag over wilt praten, terwijl u niet goed weet waar u met dat probleem heen moet.
Het kan dan gaan over (cyber)pesten, (seksuele) intimidatie, roddelen, discriminatie, agressie e.d.
Zeker in dat geval zijn de contactpersonen het aanspreekpunt.
Een gesprek met één van de contactpersonen is altijd vertrouwelijk.
De contactpersonen luisteren goed naar het verhaal, brengen samen met de gesprekspartner het probleem in kaart en bekijken de mogelijkheden. Daarna geven zij een advies.
Ten slotte maken de contactpersonen een verslag van het gesprek, waarin het probleem en datgene wat besproken is wordt vastgelegd en er wordt een dossier aangemaakt.
De gesprekspartner bepaalt in hoeverre dit dossier aan anderen bekend wordt gemaakt.
Na verloop van tijd controleert de contactpersoon hoe het de gesprekspartner met het oplossen van de problematiek is vergaan.
In voorkomende gevallen zullen zij u doorverwijzen naar de vertrouwenspersonen op het niveau van het schoolbestuur.
Het staat iedereen vrij, ouders, leerlingen en medewerkers, om eens binnen te lopen bij de contactpersonen.

Contactpersonen op school

mevrouw G. Jansma (schoolverpleegkundige)
mevrouw G. Delnaaij (leraar VSO)
mevrouw P. de Haan (leraar bewegingsonderwijs)
dhr. E. van Crugten (leraar SO)

Vertrouwenspersonen klachten Stichting de Haagse Scholen
mevrouw M. Ferber, 06-46611833, marion.ferber@ziggo.nl
de heer A. v.d. Zalm, 06-51993618, info@albertvanderzalm.nl

Download:
klachtenregeling De Haagse Scholen (pdf)

Stichting Onderwijsgeschillen
Wanneer u vindt dat uw klacht door de vertrouwenspersonen niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, dan kunt u uw klacht ook melden bij de Stichting Onderwijsgeschillen.
De Stichting Onderwijsgeschillen is het nieuwe loket voor het gehele onderwijsveld.
Het adres van de Stichting Onderwijsgeschillen luidt:
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Telefoon: 030-2809590

Inspectie v.h. Onderwijs
Voor meer informatie over het klachtrecht, afhandelingen van klachten en de rol die die Inspectie v.h. Onderwijs hierbij kan spelen:

Download:
Brochure klachten over het onderwijs. (pdf)