Kwaliteitszorg

De Piramide beschouwt kwaliteitszorg als een manier van werken die kenmerkend is voor de hele organisatie en in alle processen. Daartoe hanteren wij een goed doordachte systematiek om grip te krijgen op het reilen en zeilen van de school in al zijn facetten. Wij voeren kwaliteitsbeleid  met het doel permanent verbeteringen aan te brengen in onze organisatie en in het werk dat we doen. Daartoe brengen we regelmatig en op uiteenlopende wijzen de kwaliteiten van onze organisatie in kaart en trekken lering uit de kennis die dit genereert. Met deze kennis ontwerpen we verbeterings- en vernieuwingstrajecten in alle onderdelen van onze organisatie, voeren deze uit en verankeren nieuw verworven inzichten en andere opbrengsten in de goede gewoonte van de school. Onze kwaliteitszorg richt zich in eerste instantie op het optimaliseren van de processen, ons werk, met het doel de opbrengsten van ons werk te vergroten.
De instrumenten daartoe zijn zelfevaluatie, zoals tevredenheidspeilingen en het Periodiek Kwaliteitsonderzoek.

Zelfevaluatie

De medewerkers
We meten elke twee jaar de waardering van de medewerkers.

De ouders
We meten elke twee jaar de waardering van de ouders.

2017 Rapportage oudertevredenheidsonderzoek Piramide College

2017 Rapportage oudertevredenheidsonderzoek SO De Piramide 

De leerlingen
We meten elke twee jaar de waardering van de leerlingen in de bovenbouw van het SO en het VSO.
Rapportage leerlingtevredenheidspeiling 2011 VSO (word)

Periodiek Kwaliteits Onderzoek
Naast de zelfevaluatie onderzoekt de Inspectie van het Onderwijs elke vier jaar de kwaliteit van de school. 
In november 2010 is De Piramide bezocht door de Inspectie.
Van dat bezoek heeft de Inspectie verslag gedaan. Aan de SO-afdeling is het basisarrangement verleend.
In december 2011 heeft de Inspectie een onderzoek naar de kwaliteitsverbetering van de VSO-afdeling gedaan.
Naar aanleiding hiervan is ook aan de VSO-afdeling het basisarrangement verleend.
verslag so-afdeling 2014 (pdf)
verslag vso-afdeling 2014 (pdf)