Naschoolse activiteiten

Naschoolse activiteiten

(V)SO De Piramide organiseert verschillende naschoolse activiteiten. De belangrijkste naschoolse activiteiten zijn de Schoolvereniging voor de VSO-leerlingen en ons Sportaanbod.

Schoolvereniging De schoolverening heeft tot doel onze VSO-leerlingen in contact te brengen met de culturele aspecten van de samenleving. De schoolvereniging organiseert uitstapjes naar musea, theatervoorstellingen, de bioscoop en etentjes in diverse restaurants.  Ook in de school is de schoolvereniging actief bij het organiseren van feestjes, sport- en spelactiviteiten. Vanzelfsprekend hebben de leerlingen inspraak bij de keuzes van de activiteiten. Leden van de schoolvereniging kunnen voor elke activiteit apart inschrijven. Het lidmaatschap van de schoolvereniging bedraagt € 15 per jaar. Bij een aantal activiteiten betalen de leerlingen een aanvullende bijdrage. Alle activiteiten worden begeleid door medewerkers van de school. Bij uitstapjes vragen we de ouders zelf de leerlingen te brengen en weer op te halen. Informatie over de schoolvereniging is te verkrijgen bij Patricia de Haan en Sanne van Hattum, leraren bewegingsonderwijs. 

Naschools Sportaanbod
Vanaf september 2006 organiseert de school een basketbalproject voor leerlingen van 10 tot 18 jaar, die weliswaar beperkingen hebben, maar niet rolstoelgebonden zijn. De deelnemende leerlingen trainen in Veldzicht, het verenigingsgebouw van Kameleon.  Regelmatig worden er wedstrijden gespeeld tegen andere scholen en in toernooiverband. Bovendien maken we uitstapjes naar professionele basketbalwedstrijden en zijn er  gezellige bijeenkomsten zoals een etentje, basketbalclinics en een jaarafsluiting. Bij de activiteiten zijn altijd medewerkers van de school aanwezig. De trainingen, onder leiding van John Licht en een assistent trainer, vinden plaats in twee groepen op de dinsdag van 15.30 - 16.30 uur en van 16.30 - 17.30 uur.

Voor inschrijvingen en meer informatie kunt u terecht bij onze leraren bewegingsonderwijs, Patricia de Haan en Sanne van Hattum. 
Het basketbalproject krijgt jaarlijks een subsidie van de gemeente. Daarnaast verwachten we van de ouders een bijdrage van € 30 per jaar.

Naast het basketbalproject organiseert de school diverse sportactiviteiten, zoals Judo en Klimmen op onze splinternieuwe klimwand. 

De activiteiten op de woensdag zijn voor de kleuters, en de so groepen 3 en mb a.

Op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn de activiteiten voor de so groepen mb b en hoger en het VSO.

Dit schooljaar ziet het naschoolse sportaanbod er als volgt uit:

Periode 1 september - december
maandag softbal
dinsdag loopbasketbal
woensdag Kameleonsport
donderdag (rolstoel)tennis
vrijdag dansen en badminton
Periode 2 januari - maart             
maandag voetbal
dinsdag  loopbasketbal 
woensdag atletiek
donderdag (rolstoel)tennis)
vrijdag klimmen
Periode 3 maart - juni
maandag hockey
dinsdag loopbasketbal
woensdag korfbal
donderdag (rolstoel)tennis
vrijdag            nog niet vastgesteld              

 

Aanmeldprocedure naschoolse sportcursussen
Voor het naschoolse sportaanbod dat gegeven wordt op De Piramide krijgt uw zoon/dochter circa 3 weken voor aanvang een inschrijfformulier. Deze kunt u inleveren bij de gymsectie. Mocht u vragen hebben over het sportaanbod, dan kunt u deze uiteraard stellen aan onze gumsectie.

Kameleon
De school werkt in sportverband nauw samen met sportvereniging Kameleon. Kameleon is er voor mensen met beperkingen en/of ziektebeelden, maar ook voor mensen met lichtmotorische achterstanden. Kameleon biedt jong en oud de mogelijkheid sportief bezig te zijn. Dit kan zowel op recreatief als op wedstrijdniveau. Je kunt er terecht voor loopbasketbal, rolstoelbasketbal, voetbal, tafeltennis, sport en spel, koudwaterzwemmen en jeugdsport.

Kijk voor meer informatie op: www.isvkameleon.nl

Paardrijden
Naast de sportactiviteiten vanuit school attenderen we u bovendien op de mogelijkheid voor leerlingen met beperkingen om paard te rijden.

Kijk voor meer informatie op: www.madurodammanege.nl